(BEZ)ČAS-(NE)PRIESTOR / PO(EMÓ)CI(Á)T

Dielom je interaktívna zvuková a priestorová inštalácia, ktorá sa snaží divákovi naznačiť ubiehanie, míňanie jednotlivých okamihov. Dielo má viesť diváka k možnosti ovplyvňovať priestorovú situáciu v reálnom čase takým spôsobom, ktorý by viedol k rôznej percepcií priestoru a času a pocitu z nej. Zahrávanie sa s realitou a s jej samotným vnímaním. Prinútenie diváka uvedomovať si svoju vlastnú existenciu a priestor okolo seba ako aj nepriestor, tzv. prázdno, ktoré je súčasťou priestoru, zamýšľať sa nad činnosťami či pohybom, ktoré v danom okamihu vykoná a nedokáže ich navrátiť. Vnímanie meniacich sa faktorov charakterizujúcich priestor a čas,. rozdielne vnímanie času v rôznych situáciách, nahliadnutie na fenomén času a priestoru obklopujúcich diváka kompozične, zvukovo, situačne. Reakcia na vnímanie a zmenu reality v rámci rôznych aspektov vychádzajúcich z podnetov týchto jednotlivých fenoménov, ktoré nútia diváka začať vnímať skutočnosť obozretnejšie.

https://vimeo.com/281238145

This artwork is an interactive sound and site-specific installation and without the presence of the viewer it loses sense. It is an immersive environment of abstract projections of time and space. It also uses the real-time digital image of the viewer. The viewer could interact with the projections by means of gesture and determine the sound by the movement in the space. The vertical and horizontal lines changes similar like the graphic of gravitational field.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár
(BEZ)ČAS-(NE)PRIESTOR-PO(EMÓ)CI(Á)T

Plagát na projekt a rozpracovanosť bakalárskej práce

Dielom je interaktívna zvuková a priestorová inštalácia, ktorá sa snaží divákovi naznačiť ubiehanie, míňanie jednotlivých okamihov. Dielo má viesť diváka k možnosti ovplyvňovať priestorovú situáciu v reálnom čase takým spôsobom, ktorý by viedol k rôznej percepcií priestoru a času a pocitu z nej. Zahrávanie sa s realitou a s jej samotným vnímaním. Prinútenie diváka uvedomovať si svoju vlastnú existenciu a priestor okolo seba ako aj nepriestor, tzv. prázdno, ktoré je súčasťou priestoru, zamýšľať sa nad činnosťami či pohybom, ktoré v danom okamihu vykoná a nedokáže ich navrátiť. Vnímanie meniacich sa faktorov charakterizujúcich priestor a čas,. rozdielne vnímanie času v rôznych situáciách, nahliadnutie na fenomén času a priestoru obklopujúcich diváka kompozične, zvukovo, situačne,. Reakcia na vnímanie a zmenu reality v rámci rôznych aspektov vychádzajúcich z podnetov týchto jednotlivých fenoménov, ktoré nútia diváka začať vnímať skutočnosť obozretnejšie.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár