IDM.NET.DATA

IDM NET.DATA je databáza prác študentov Ateliéru digitálnych médií a Ateliéru intermédií Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Systém IDM vznikol v roku 2007 ako platforma rozšírujúca edukačný proces na Fakulte výtvarných umení, diskusný portál a archív študentských a absolventských prác.

Ateliéry

Ateliér Digitálnych médií umožňuje aplikáciu nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu a postkonceptuálneho myslenia. Ateliér je otvorený pre intermediálne a interdisciplinárne projekty integrujúce digitálne technológie od filmových a digitálnych animácií, videoartu, video objektov, videoinštalácií, videoperformancií cez zvukovo orientované projekty, multimediálne realizácie až po technologicky náročnejšie aktuálne umelecké komunikácie. Študenti sa venujú práci s autorským zvukom, interaktivite v digitálnom prostredí, intervenciám do verejného digitálneho prostredia, databázovej vizualite, on-line komunikácii, sociálnemu networkingu, integrovaniu jazyka počítačových hier do výtvarného umenia – „machinima“, mobile art, software art, net.art a pod.