(BEZ)ČAS-(NE)PRIESTOR / PO(EMÓ)CI(Á)T

Dielom je interaktívna zvuková a priestorová inštalácia, ktorá sa snaží divákovi naznačiť ubiehanie, míňanie jednotlivých okamihov. Dielo má viesť diváka k možnosti ovplyvňovať priestorovú situáciu v reálnom čase takým spôsobom, ktorý by viedol k rôznej percepcií priestoru a času a pocitu z nej. Zahrávanie sa s realitou a s jej samotným vnímaním. Prinútenie diváka uvedomovať si svoju vlastnú existenciu a priestor okolo seba ako aj nepriestor, tzv. prázdno, ktoré je súčasťou priestoru, zamýšľať sa nad činnosťami či pohybom, ktoré v danom okamihu vykoná a nedokáže ich navrátiť. Vnímanie meniacich sa faktorov charakterizujúcich priestor a čas,. rozdielne vnímanie času v rôznych situáciách, nahliadnutie na fenomén času a priestoru obklopujúcich diváka kompozične, zvukovo, situačne. Reakcia na vnímanie a zmenu reality v rámci rôznych aspektov vychádzajúcich z podnetov týchto jednotlivých fenoménov, ktoré nútia diváka začať vnímať skutočnosť obozretnejšie.

https://vimeo.com/281238145

https://www.youtube.com/watch?v=NHg7WCsdmzo&feature=youtu.beKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár
(BEZ)ČAS-(NE)PRIESTOR-PO(EMÓ)CI(Á)T

Plagát na projekt a rozpracovanosť bakalárskej práce

Dielom je interaktívna zvuková a priestorová inštalácia, ktorá sa snaží divákovi naznačiť ubiehanie, míňanie jednotlivých okamihov. Dielo má viesť diváka k možnosti ovplyvňovať priestorovú situáciu v reálnom čase takým spôsobom, ktorý by viedol k rôznej percepcií priestoru a času a pocitu z nej. Zahrávanie sa s realitou a s jej samotným vnímaním. Prinútenie diváka uvedomovať si svoju vlastnú existenciu a priestor okolo seba ako aj nepriestor, tzv. prázdno, ktoré je súčasťou priestoru, zamýšľať sa nad činnosťami či pohybom, ktoré v danom okamihu vykoná a nedokáže ich navrátiť. Vnímanie meniacich sa faktorov charakterizujúcich priestor a čas,. rozdielne vnímanie času v rôznych situáciách, nahliadnutie na fenomén času a priestoru obklopujúcich diváka kompozične, zvukovo, situačne,. Reakcia na vnímanie a zmenu reality v rámci rôznych aspektov vychádzajúcich z podnetov týchto jednotlivých fenoménov, ktoré nútia diváka začať vnímať skutočnosť obozretnejšie.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár