(* 1986, Gelnica) úspešne ukončil bakalárske štúdium v ateliéri Digitálne médiá pod vedením MgA Michala Murina ArtD. Venuje sa tvorbe videoartu, krátkych filmov, fotografii, net.artu so sociálnymi presahmi a občas aj interaktívnym objektom, či inštaláciám. Jeho diela boli prezentované na lokálnych, ale aj na medzinárodných festivaloch a výstavách. Viac v sekcii výstavy. Má mnoho miest, ktorým hovorí domov. Smižany, Spišská Nová Ves, či Banská Bystrica. Momentálne je doma v Španielskej Barcelone.