Štefan Oliš sa narodil v roku 1987 v Trenčíne. Študoval na Trnavskej univerzite v Trnave, animáciu výtvarného umenia pod vedením doc. akad. mal. Blažeja Baláža a neskôr na Akadémií umení v Banskej Bystrici, fakulte výtvarných umení v ateliéri digitálnych médií u MgA. Michala Murina, ArtD. . Dnes žije a tvorí v Trenčíne, kde učí na Strednej umeleckej škole. Pôsobí v oblasti videa, filmu, multimediálnych projektov, inštalácií, objektov a grafiky. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych výstav, projektov a festivalov na Slovensku i v zahraničí.
Svoje organizačné pôsobenie v oblasti umenia a kultúry smeruje do činností pod hlavičkou občianskeho združenia TRAKT - www.trakt.sk, ktoré založil s Lukášom Matejkom v roku 2009. V rámci pôsobenia v TRAKTe usporiadal viacero výstav, workshopov, rôznych netradičných kultúrnych podujatí a pod. Jedným z najvýznamnejším projektom je Videoart match- www.videoartmatch.com, ktorý predstavuje študentské video a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí.


Štefan Oliš je jedným so zakladateľov a tiež koordinátorom a kurátorom projektu Videoart match - www.videoartmatch.com, ktorý predstavuje študentské video a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí. Štefan Oliš je tajomníkom občianskeho združenia TRAKT - www.trakt.sk