Venuje sa akčnému umeniu, performancii, zvukovým projektom, konceptuálnemu umeniu, intermédiám a novým médiám. Vedie ateliér Digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici.

TENTO WEB nie sú webové stránka autora, ale len sklad informácií o aktivitách a iných linkov pre potreby administratívy výstupov.