BODYLINES

KONFRONTÁCIA_BODYLINES
(FOTOPRINT_VIDEO)

Po zmapovaní obrysových tvarov mužského a ženského tela vznikli panorámy telo čiar. Vo videu som sa zamerala na konfrontovanie obrysových frekvencií vysielaných mužom a ženou. Telo čiary sú konfrontované pohybom proti sebe pričom sa strácajú na neviditeľnej hranici mysleného odlišna.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár