Vrstvenie identity

Cieľom bakalárskej práce je ukázať vplyv internetového sociálneho prostredia na vývoj identity mladého človeka. Práca je obrazom človeka pri tvarovaní tejto osobnosti akceptovanej svetom virtuálneho prostredia. Hľadanie svojej identity a uznanie vlastnej osobnosti skrze virtuálnu realitu.

Mladí ľudia trávia stále viac času vo virtuálnom svete, ktorý sa stáva ich východiskom k hľadaniu alternatívnej identity akceptovanej týmto prostredím. Inscenované fotografie zachytávajúce ľudí a predmety situované k tejto tematike, vytvárajú priestor na sebareflexiu diváka k danej téme a sú vhodným prostriedkom na dosiahnutie cieľa bakalárskej práce. Ateliérové fotografie budú využívať a ironizovať črty „dokonalej“ fotografie ako je typické pre internetové prostredie. Výsledkom práce bude séria fotografii vystavených v priestoroch školy na stenách, alebo vo verejnom priestore. Využitý bude klasický spôsob veľkoformátovej tlače (rozmer 130x100 cm) a zvolenej správnej adjustácie.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár