Sny

Na zadanú tému - Situácia - som vytvorila inštaláciu, ktorá pozostávala z videa a papierov na ktorých boli napísané sny. Snažila som sa vytvoriť situáciu, ktorou by som človeka dostala do bodu kde sa má zamyslieť nad svojím životom, cieľmi a snami, ktoré má. Nechala som sa inšpirovať myšlienkou revolúcie od situacionistov. Tak ako aj oni som chcela priniesť revolúciu do stereotypného ľudského života práve snami, ktoré má, len si ich neplní. Inštaláciu som doplnila videom, kde som si ja sama spísala moje sny. Takisto aj to ako si jeden z nich plním a to hranie na klavíri. Dielo netvorila len samotná inštalácia, ale celá tá myšlienka a proces s ľudmi, ktorý nevedeli o čo mi presne ide. Verím, že sa mi aspoň z časti podarilo priniesť revolučné myšlienky do ich životov.
link na video → https://vimeo.com/117999327

Konzultant: Mgr. art Andrea ChreňováKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár