Ľudové múdrosti

V minulosti si ľudia vytvárali rôzne príslovia a porekadlá o ľuďoch, vlastnostiach, počasí. Všetky mali náučný charakter a šírili sa z generácie na generáciu. Vytvorila som sériu fotografií s odkazom na určité frazeologizmy. Paradoxne sa generácia zmenila a niektoré ľudové múdrosti sa v ľudoch strácajú. Chcem takýmto spôsobom zachovať tieto múdrosti a postaviť človeka do sebareflexie voči sebe samému.

/ Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí / Bez vetra sa aní lístok nepohne / Jablko nepadá ďaleko od stromu / Darmo plakať nad rozliatym mliekom / Bez práce nie sú koláče / Ťahať za kratší koniec /.

Pedagogické vedenie: prof. Milota HavránkováKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár