"Striptýz reality"

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár"Striptýz reality"

Téma MP s názvem „Striptýz reality“ rozvíjí můj dosavadní zájem o témata, jež se zaobírají problematikou genderovej problematiky, které jsem postupně, v širším rozsahu rozvíjela v průběhu celého stupně magisterského studia.
Pod termínem striptýz hledám další jiné významy ve smyslu odhalování skutečností i odhalování se.
Celá práce je zaměřena na maskulinní nazírání na ženské tělo i na ženu samotnou v jejím rodovém úkolu ženy. V teoretické a následně zde v praktické části DP práce si kladu otázky: „Do jaké míry by měla v dnešní době žena sehrávat předurčenou úlohu ženy, matky.“
„Do jaké míry je přirozené zasahovat si do ženského těla pomocí namáhavého cvičení a chirurgických zákroků za účelem zkrášlování vlastního těla.“
Stejně jako v mých předchozích prácích využívám organický materiál (v dřívějších pracích vlasy, chlupy, kůže), v tomto případě vepřový tuk, jež ve vizualizaci vytlačuji za pomocí hnětení a tlačení na problematických partiích z vlastního těla.
Instalace je doplněna zvukovou nahrávkou, kterou jsem vytvořila pomocí mnou získaných rozhovorů, které jsem v průběhu tohoto semestru natočila s náhodně tázanými muži průměrně ve věku 20 – 50 let. Tato autentická zvuková stopa je taktéž vizuálně promítaná z důvodu méně srozumitelné nahrávky získané na místech nočních barů, kde hluk v pozadí ujasňuje prostředí, v němž je nahrávka pořízena.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár