Emocionálne krajiny-bakalárska práca

Emocionálne krajiny / Emotional landscapes

Cieľ:
Mapovanie prechodu medzi fotografickým materiálom, fototechnologickými postupmi a rozmanitými formami živej prírody. Oscilácia medzi umelým vs. prírodným materiálom, tkaninami, baktériami, procesom rastu. Zachytiť prelínanie medzi novými technológiami vytvorenými človekom a prírodou a jej nezastaviteľným procesom. Korigovanie prírodných procesov formu analýzy a výskumu do výsledného arteficiálneho diela prostredníctvom konceptuálneho uvažovania.

Anotácia:
Práca s organickým materiálom je na umeleckej scéne pomerne rozšírený žáner. Častou inšpiráciou umelcov je využitie vedy, techniky a živých organizmov s akcentom na proces v časovom rámci. Hlavným cieľom je dosiahnuť prepojenie medzi živou prírodou a umelým fotografickým materiálom. Písomná časť bakalárskej práce je zameraná na dokumentáciu tohto prepojenia a na mapovanie umeleckej scény a autorov, ktorí využívali živé organizmy vo výsledných vystavovaných projektoch.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár