Duševná a telesná zotrvačnosť

V rôznych kútoch sveta, v minulosti alebo súčasnosti, prevažuje názor, že ženy sú slabším pohlavím. Hovoríme tu o
menejcennosti, dokonca až o diskriminácii a to v pracovných odvetviach, politike, ale aj v domácom, čiže rodinnom
živote. Muž sa tu chápe ako vyššia bytosť, doslovne ako osoba, ktorá znamená niečo viac.
Byž ženou v domácnosti je naozaj nedocenená "pozícia",či už v očiach muža,detí a celkovo v celej spoločnosti...
Kým muž sa v práci zväčša stará len sám o seba, žena má v domácnosti zodpovednosť ako za seba, tak za muža i
deti. Snažím sa poukázať na pocity žien ktoré sú v domácnosti uveznené medzi štyrmi stenami, pri
hrncoch s obedom, špinavým prádlom a detským plačom..
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Peter JanáčikKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár