Komentáre

avatar

Lukáš Matejka: Cenu pre najlepší experimentálny film a videoprvého ročníka Medzinárodného festivalu experimentálnych

filmov a digitálneho umenia sa porota v zložení : Ján Adamove, Maroš Hečko, Martin Kaňuch rozhodla udeliť dvom dielam (ex aequo) :Minulý / 2012 / Milana Mazúra za prepracovanosť, jednotu a pôsobivosť vizuálneho

štýlu i silu výpovede o človeku v tme vlastnej pamäti a vedomia.

Getting Pluto / 2011 /Andrása Cséfalvaya pre unikátne prenikanie

rôznych mediálnych foriem a zároveň schopnosť koncentrovaného dramatického prevrstvenia posolstva o ohrdnutej planéte.Cenu za najlepšiu inštaláciu prvého ročníka Medzinárodného festivalu experimentálnych filmov a digitálneho umenia

Porota v zložení Anna Daučíková, Petra Hanáková , Katarína Rusnáková konštatovala,

že žiadne dielo nepreukázalo jednoznačne presvedčivú kvalitu a preto sa rozhodla namiesto 1. ceny udeliť dve ceny (ex aequo)

Peter Barényi : Objatie / 2010 / za emocionálne vypäté stvárnenie vzťahu matky a syna v ťaživej životnej situácii.

Marek Stolarčík: Bezpečné nebezpečenstvo – Videokontrola v mediálnej realite / 2011/ ,

za humorný prístup a invenciu v štýle domáceho kutilstva pri tematizovaní dozornej spoločnosti.

May 23 2012, 20:54