Zo všednej nevšedné

Niekedy sa aj z obyčajného každodenného zvyku či rutiny stane jedinečná udalosť, ktorá za sebou zanechá stopy. Ako keď človek ide niekam autom. Všetko sa uloží do pamäte, zhmotní sa v priestore, zostane to visieť vo vzduchu. Jemné pulzovanie dotyku človeka na predmetoch, s ktorými prišiel do styku. Touto inštaláciou je znázornená nehmotná energia človeka, teplo, ktoré za sebou zanecháva prostredníctvom tlakových a tepelných bodov, neustále sa pomaly meniacich na objekte, sedačke z auta, pulzujúcich a plynúcich s ťažkým dychom života.

(Un)ordinary is an installation about the moment that could change our lives and leave a trace. Like travelling by car. This installation depicts the immaterial energy of the human, the warm which he leaves on the things he has touched. Pulsating traces, continuously changing projected on ready-made object – the car seat.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár