Vidíš to ?

V tomto interaktívnom diele hrá hlavnú úlohu samotná divákova zvedavosť. Beztvarý a bezfarebný objekt (tzv. nič), ktorý je osvetlený lákavým UV svetlom sa pomaly stáva pre diváka neviditeľný, čím viac je naňho zvedavý a približuje sa k nemu, nakoniec neuvidí nič a zostane v úplnej tme. Zvedavosť, že tam niečo je, zabraňuje niečo vidieť.
Pohybový senzor sníma vzdialenosť diváka od diela a podľa toho pracuje s intenzitou svetla.

This is an interactive site-specific installation inquiring the theme of human curiosity. The shapeless and colourless object lit by the UV light at the end of the long dark hall, lures the viewer, but the closer he goes, the less he sees. The sensor detects the distance of the viewer and affects the intensity of light.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár