ROZPAD

Interaktívna inštalácia, v ktorej autorka opäť stavia diváka do role tvorcu diela. Pohráva sa s vnímaním seba samého a samotným odrazom. Snaží sa naznačiť vnímanie a neustále sa sledovanie, kontrolovanie našej (ne)dokonalosti v dobe digitálnej, na ktorú je vyvíjaný ustavičný tlak, a ako sa človek stále snaží sám seba zachytiť len v tom najlepšom svetle. Zároveň mu však dáva možnosť rozhodnúť sa všetko zničiť, zdeštruovať, nevnímať to, a zabrániť sledovaniu seba samého ako aj sledovaniu seba ostatným, rozpadom obrazu jednoduchým zavretím jedného alebo obidvoch očí či odvrátením pohľadu.

https://vimeo.com/391247034

Decomposition is an interactive installation, in which the viewer become the creator. This installation is playing with the perceiving of ourselves and with our mirror image. In this digital age is our pixel (im)perfection and continuously surveillance of ourselves under the pressure of social media. But the viewer could change it. He could interact with the projection by means of facial expressions and determine, destroy and decompose his digital image into the pixels. Stop to watch by closing your eyes.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár