Pozitív-negatív

Sme odlišní, ale pritom takí podobní. Prežívame rôzne pocity. Raz rozdielne, inokedy rovnako. Preklíname jeden druhého a zároveň si pomáhame. Typickí súrodenci. Sme však dvojčatá, ale pozitív a negatív. Chlapec a dievča.


Dve videa, idúce na dvoch monitoroch vedľa seba.Dve osoby.

We are different but we are the same. We feel same things but sometimes different. We course each other but help each other. Typical siblings. We are twins but positive and negative, a girl and a boy. Two videos are playing on two different monitors next to each other. Two persons.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár