Pominuteľný

Inštalácia rieši a snaží sa priblížiť krehkosť a pominuteľnosť vzťahu medzi mužom a ženou, zachytiť ich dotyky, ktoré sa však v skutočnosti nikdy nestretnú, len sa akoby prelínajú, prekrývajú, dostanú sa do letmej blízkosti, každý z inej strany. Aj samotný vzťah je niekedy nereálny, snový a len zachytený v našej mysli, v sieťach. Zvukom tejto inštalácie je zvuková stopa z filmu Zrkadlo, ktorý taktiež rieši problematiku vzťahov, ich zložitosť a pominutie. Projekcia dvoch videí, kde každé je premietané z druhej strany na jemný materiál vyvolávajúci ilúziu nezachyteľnosti a krehkosti vzťahu. V strede inštalácie sa obrazy prelínajú.

This installation reflects the fragility and transience of the relationships. The presence of someone, the touch which is sometimes unreal, the fleeting closeness. The touches that have never really met, just shaded into each other. Relationships could be sometimes like dreams, caught in our minds like in web. The sound of this installations is found footage from the film Mirror from Tarkovskij. Images are projected from both sides and merged into each other in the middle of the installation.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár