FRISCO

Táto priestorová inštalácia sa pohráva s časom, s minulosťou, pohybom, obrazom. Dlhý, statický záber mesta zachytávajúci život San Francisca odkazuje na plynúci čas, sprítomňuje spomienku. Zachytáva niečo, čo už nie je. Jedenásť čiernobielych minút zobrazuje mesto tri dni pred obrovským zemetrasením, ktoré ho navždy zmenilo a zmazalo. Niektoré jeho časti prestanú existovať.
Tento fakt tak divákovi pripomína realitu, čas, a odtŕha ho od fascinácie pohyblivým obrazom. Obraz, čas, pohyb – to sú odkazy diela, s ktorými sa pohráva. Sú vyjadrené aj citovaním jedného z najväčších francúzskych filozofov, Deleuza, ktorý rozoberá vo svojich publikáciách práve tieto heslá.

This site-specific installation works with the concept of time, past, movement and image. The long static scene of San Francisco before the earthquake displays the passing time, the past and how things could change and disappear in a moment. It is a contrast of reality and past. The text which is a projection screen works with these annotations and explores the meaning of words from Deleuze.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár