Digital Typewritter/Typemusician

V tomto interaktívnom objekte som sa snažila prepojiť starú a novú dobu. Vyjadriť a reagovať na súčasnú situáciu školstva a vzdelávania, na aktuálne dianie. Naznačenie a poukázanie na zaseknutie tohto sektora je vyjadrené písacím strojom, akoby posunutie sa dozadu, a zároveň prepojenie s digitálnym obrazom, snaha o posun vpred. Tým pádom, keď divák stlačí tlačidlo na písacom stroji, začne písať v digitálnom obraze. Alebo ďalší posun, kedy sa divák tiež priamo zapája do diela a písací stroj sa stáva interaktívnym hudobným nástrojom.
Bohužiaľ tento interaktívny objekt prestal fungovať a vyskytli sa problémy aj napriek tomu, že pred pár dňami bola jeho technická funkčnosť bezchybná (čo dokladujem čestným prehlásením, overeným u notára).Aj keď sme sa s mojím kolegom veľmi snažili, neboli sme schopní znovu ho spojazdniť. Čo v podstate napovedá aj o fungovaní školstva, ktoré sa rovnako snaží vyriešiť množstvo problémov, no vždy sa zasekne a začne zlyhávať.

This interactive object is trying to express the actual situation of Slovak educational system. Stagnation of this sector is comparable to using typewriter and the attempt of progress and innovation is similar to digital image determined by this object. So the viewer could interact with this object by typing on it and writing a digital text or he could use it as an interactive sound tool. Unfortunately, every system could crush and this object does not work properly either. And this is the real image of our educational system, always trying to solve problems but still get stuck and fail.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár