Splynutie

Táto práca bola vytvorená z prírodných materiálov a odpadu nájdeného v starom mlyne, kde som bývala 4 dni a pokúšala sa splynúť s prostredím. Bolo to obtiažne, a práve to ma inšpirovalo pri tvorbe objektu. Objekt odkazuje na klincovú posteľ, ktorú používajú fakíri. Pri fotografovaní, som si musela aj ja na ňu ľahnúť a zniesť bolesť.

This work was created with natural materials and garbage found at windmill, where I stayed for 4 days and try to merge with this place. It was partly difficult. I have made an object inspired by faquir tool and I had to lay down on it and held on the pain.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár