XY

Paketáž s názvom XY bola realizovaná pri príležitosti festivalu Barbakan v roku 2007 v Banskej Bystrici. Tank bol zabalený a adresovaný výrobcom, dnes už neexistujúcej adresy s fiktívnym úmyslom odoslať ho späť do Tretej ríše. Je to aj osobný protest proti nezmyselnosti vojen, násiliu a podporovaniu militarizmu ako takého.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár