Pohreb stromu

Umelecká akcia, v ktorej autor reaguje na nekontrolovanú urbanizáciu a stavebný boom. Performance štartuje v meste Trenčín na mieste kde mesto vyrúbalo vzácny strom ginko z dôvodu stavby hotela. Mladý strom potom umelec vlečie niekoľko kilometrov na vrch neďaleko mesta, kde ho následne pochová. Následne bol o tejto akcii uverejnený článok v Trenčianskych novinách. V článku sa uvádza, že stromy do mesta nepatria, treba nasledovať príklad umelca, vyvliecť stromy za mesto a tam ich pochovať.
Akcia sa dá vnímať ako protest, do istej miery súkromný a do istej miery verejný, pričom sa hrá s iróniu. Dôležitá je aj snaha o inú formu protestu, ako masový protest, listy, petície atď. ktoré sa nestretli s úspechom. Umelec sa nesnaží ísť proti, kompetentným, ktorí necitlivo devastujú naše životné prostredie, ale naopak dotiahnuť ich "dielo" do absurdna.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár