Odveta

Autor prezentuje umeleckú akciu, pozostávajúcu z performance, na ktorej aktívne participujú osoby reprezentujúce špecifickú skupinu spoločnosti.
Teoretická časť práce mapuje oblasť, kde sa umenie a šport prelínajú. Skúma prejavy násilia s primárnym zameraním na konflikty.
Performance sleduje výmenu rolí tzv. ultras fans a futbalových hráčov. Explicitne sa viaže výmena na futbalistov, ktorým je určená rola skupinového agresora a osobu hooligan fanúšika vystavenú ako obeť a uzavretú v bránkovej klietke. Primárne konotácie viažuce sa na akciu nútia percipienta zvažovať morálku v oblasti športu, ale aj spoločnosti, princípy etiky a mieru našej zainteresovanosti do problému. Autor vytvára nový spôsob hry, ktorá má navodzovať futuristicko-utopickú ideu zábavy v blízkej budúcnosti. Snaží sa vytvoriť polemiku ohľadom zakorenenia násilia v ľudskej spoločnosti. Performance poukazuje na možnosti manipulácie nielen s verejnou mienkou, ale aj morálnymi hodnotami.
Odveta prezentuje umeleckú akciu v podobe experimentu ktorého, cieľom je narušiť stereotypné vnímanie sociálnych štruktúr. Zároveň akcia ponúka rôzne iné alternatívy riešenia a možnosti vytvárania nových pravidiel „hry“.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár