e-wall(ution)

Začiatkom 80-tych rokov 20-teho storočia sa rozbehla masová produkcia cenovo dostupných počítačov určených pre podniky i domácnosti. Pri exponovanom technologickom pokroku sa ich v priebehu niekoľkých rokov vystriedalo na výrobných linkách niekoľko generácií, čo malo vždy za následok nahradenie starej konfigurácie novou, výkonnejšou, spĺňajúcou najnovšie trendy na poli počítačovej techniky. Obrovským nárastom kúpnej sily a ubiehajúcimi rokmi sa začala vo vyspelých krajinách, čím ďalej tým viac, množiť užitá generácia počítačovej techniky, ktorú recyklačné spoločnosti jednak nestíhali recyklovať a navyše to bol (pravdaže aj stále je) veľmi drahý a nevýnosný proces. Preto niektoré spoločnosti začali tento nebezpečný odpad vyvážať do krajín tretieho sveta ako je Afrika, India a Čína, kde sú v súčasnosti najväčšie nelegálne a zároveň toxické skládky na celom svete.
Semestrálna práca e-wall(ution) stavia do kontrastu výrobu počítačov, ktorá zastupuje nové technológie i vymoženosti modernej doby a skládky elektronického odpadu, ktoré prezentujú koniec počítačovej éry a nástup éry bezpočítačovej – tzv. nový primitivizmus. Nakoniec každá nová technológia skončí ako odpad, je to len otázka času. Betónové bloky so zaliatými počítačovými súčiastkami predstavujú archeologické výrezy z náleziska, ktoré ostali ako jedny z mála nájdených pozostatkov a súčasne dôkazov existencie éry počítačov a naberajú až monumentálnu hodnotu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár