It is the Holy Mary, of whom we speak?

This project is based on my research , which dealt with the aesthetic principles in a village community . I examine the text as a means of encoding information , and the phenomenon of the image .

Statue of St . Virgin Mary in the village Fričkovce (stored in the temple sätej Virgin Mary ) was made without knowledge of iconography depicted as holy figures . Sparked a hot debate because it portrayed folk sculptor proportions according to his sister . This creates a sort of unexpected moment because holy character is depicted as secular . Statue ( real object ) we perceive through visual perception , observer decrypts based on uncritical reasoning. I did a poll where I asked for people's opinions whether it meets their requirements , as you represent it . It was interesting to confront with this statue as a real woman Love proportions , historical figure , a saint . These spontaneous reactions I transcribed into text . Deformation perception will accompany us still , because our ideas are based on survival experience . My intention was to create a lack of figurative forms which creates another level of imagination , even if the statements encoded in text form . This topic opens up eternal discourse on the stereotyped view of feminine beauty .
---------------------------------------------------
Tento projekt je založený na mojom výskume, kde sa zaoberala estetickými princípmi v dedinskej komunite. skúmam text ako prostriedok na kódovanie informácií, a fenomén obrazu.

Komentáre

avatar

Peter: Zaujímavý výskum a oblasť! :) Ináč dosť chorobne sa správajú tí náboženskí fanatici čo majú odpor k telu čo považujú prirodzenosť hoc nahého tela za niečo špinavé a hriešne. Aj pozemský život v pravidle považujú za akési nutné utrpenie po ktorom nasleduje akýsi zvlášny kresťansky poňatí raj...Žido-krestania priniesli skazu a násilím obrátili našu prastarú kultúru naruby napriek nášmu vytrvalému odporu. A ak aj niečo pozitívne mnohé náboženstvá priniesli, nebolo to nič čo by naši prapredkovia nepoznali a nebolo zahrnuté v ich vyspelej prírodnej kultúre...Až dobou uctievania bohov a bohýň a neskôr taktiky uctievania jedného tzv. boha-otrokára prišlo zlo, zastrašovanie a rozdelenie toho čo sme odjakživa vnímali a chápali ako jednotu.
Dodnes je stará panna na posmech a nie "svätá". Napr. že ženu, ktorá bola panna mohol manžel vrátiť rodičom, lebo sa považovala za nevzdelanú a nesúcu do manželstva...Mnohým pánbožkárom chýba otvorená mysel a vzdelanie, ktoré im cirkevníci prinajlepšom neodporúčajú ako niečo nebezpečné a sami sú o tom doslova presvedčení, lebo sú závislí na svojich osobných "duchovných poradcoch"...Najlepšie že uveria na zastrašovanie peklom. No čistý stredovek akurát sofistikovanejší. :D

Oct 09 2013, 19:55

Pridať komentár