In memory I am

Anotácia :
Bakalárska práca s názvom In memory I am sa zaoberá pamäťou, myšlienkami, analyzuje rodinné väzby a retrospektívne dotvára genius loci miestam, na ktoré sa participantka s Alzhaimerovou chorobou snaží spomenúť. Časozberná práca kladie otázku nakoľko je flexibilné memorovanie a kde má svoje hranice.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár