Vnútorný / Inner

Videoinštalácia odkazujúca na interný svet človeka,
jeho prežívanie a myslenie.
Hmýrenie myšlienok a pocitov, ktoré postupom času blednú
a stávajú sa zabudnutými.
Dielo má čisto emočný charakter.
Racionalitu by sme v ňom hľadali márne.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár