PERIFÉRNE CENTRÁ v HANGÁRI je retrospektívou, ktorej cieľom je ukázať časť akcií zorganizovaných Andrejom Poliakom a Jánom Kostolanským v rokoch 2009 až 2011. Počas tohto obdobia zorganizovali títo umelci 14 umeleckých stretnutí v rôznych slovenských obciach s cieľom zasiahnuť do vidieckeho prostredia. Tento experiment bol vzájomným a nepretržitým dialógom medzi umelcami a obyvateľmi obcí, ktorý vyústil do tvorivého procesu a vzniknutých diel, z ktorých je pre verejnosť zostavená výstava v Bratislave. Na týchto tvorivých interakciách sa zúčastnilo viac ako 60 slovenských a zahraničných umelcov. Takáto konfrontácia nebola jednoduchá ani pre jednu stranu. Umelci, zvyknutí na pohodlie malých komunít a galerijné priestory typu white-cube, museli zrazu čeliť prázdnote vidieckeho života. Na druhej strane ľudia z obcí boli konfrontovaní s cudzincami, ktorí zasahovali do ich každodennosti. Periférne Centrá je oslava talentu a priateľstva, ktorá sa pretvára do umeleckého zážitku. Tieto podujatia je hodné spomenúť v súčasných dejinách ako príklad toho, ako v snahe vymaniť sa z kultúrnej kolon izácie môžu iniciatívy malých komunít získať nové publikum a zemepisné šírky. Nie je jednoduché obsiahnuť všetky tieto skúsenosti v jedinej výstave. Táto prezentácia je teda akousi metaforou a ukážkou z množstva aktivít, ktoré sa udiali na toľkých miestach. Byť čestný k umelcom, obciam a okolnostiam, ktoré ich spojili znamená zostaviť samotnú inštaláciu ako dielo, kurátorský hybrid, ktorý mieša a znovu interpretuje tieto tvorivé stretnutia a ich výsledky, diela ktoré počas nich vznikli. Návštevníkom výstavy ponúkame dynamickú dokumentáciu, dielo ktoré je živé a neustále sa mení.Komentáre:

Žiadne komentáre