KEBABB 13 (Spoločná poprieskumová výstava študentov Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) Vernisáž: 21. februára 2011 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: 22. 2. – 7. 4. 2013 Kurátori výstavy: Mira Sikorová, Roman Popelár KEBABB 13 KEBABB 13 je spoločná poprieskumová prezentácia vybraných prác študentov slovenských výtvarných škôl, ktoré vzdelávajú v oblasti voľného výtvarného umenia. Projekt je pokračovaním jedného zo značkových projektov Považskej galérie umenia v Žiline. Autorom idey a realizácie poprieskumových bol v 90. rokoch kurátor PGU a výtvarný teoretik Radislav Matuštík, v roku 2003 sa popri študentoch z VŠVU po prvý raz predstavili i práce výtvarníkov z košickej Fakulty umení a v roku 2007 sa v projekte KEBABB, ktorého názov odkazuje na sídla jednotlivých škôl, prezentovali aj práce z bystrickej Fakulty výtvarných umení Akadémie umení. Výstava vybraných prác študentov zo škôl čisto výtvarného zamerania (bez kombinácie s pedagogikou) prezentuje jednotlivé pedagogické prístupy na školách a akademické pozície na nich v čase, keď prebieha čoraz intenzívnejší diskurz o kvalite a prestíži daných škôl. Výstava však nie je abstraktným príspevkom do neho, naopak konfrontuje nás so skutočnosťou, čiže tvorbou študentov z daného času a miesta. Výber diel do nej sa snaží zohľadniť to najlepšie zo študentských prác prezentovaných na tzv. prieskumoch. Výstava je aj ojedinelou možnosťou porovnania prác študentov zo škôl čisto umeleckého typu a pre mnohých z nich je vôbec prvou možnosťou galerijnej prezentácie svojho diela. Poprieskumové výstavy v PGU už v minulých rokoch prezentovali tvorbu zaujímavých a progresívnych študentov. Viacero z nich je dnes etablovanými výtvarníkmi a svojou tvorbou formujú podobu slovenského výtvarného umenia po roku 2000. V línii spoločnej prezentácie, prác z viacerých škôl, stanovenej v roku 2003, sa projekt uskutočňuje už šiesty raz. Na aktuálnej výstave KEBABB 13 je vyvážené spektrum rôznych výtvarných médií, stretávajú sa na nej klasické médiá (maľba, sochárske umenie) s mediálnym umením a intermédiami. Výber diel na výstavu zastrešili výtvarní teoretici, ktorí sú súčasne kurátormi výstavy: Mira Sikorová a Roman Popelár. Košickú katedru výtvarných umení a intermédií bude zastupovať výber študentov vedených pedagógmi Jurajom Bartuszom, Adamom Szentpéterym, Michalom Murinom, Petrom Rónaiom, Zbyňkom Prokopom, Ľubom Stachom a Rudolfom Prekopom, bratislavskú VŠVU diela študentov vedených Antonom Čiernym, Annou Daučíkovou, Ľubom Stachom, Róbertom Jančovičom, Ivanom Csudaiom a Danielom Fischerom, banskobystrickú Fakultu výtvarných umení diela študentov vedených pedagógmi Stanislavom Balkom, Štefanom Balázsom, Jurajom Saparom, Petrom Gáspárom, Róbertom Brunom, Igorom Bencom, Michalom Murinom, Jiřím Davidom, Mirom Niczom a Petrom Janáčikom. Výstavu podporili: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Akadémia umení v Banskej Bystrici.Komentáre:

Žiadne komentáre