Napaľovanie knihy

Moderná doba dáva do úzadia klasickú formu knihy a skôr uprednostňuje
internet pred tlačenou formou.

Samotné dielo má niekoľko významov:

1. čistá kniha vyjadruje bezvýznamnosť knihy, bezobsahovosť
2. slúži ako denníkový záznam
3. zaznamenáva príbeh do inak bezvýznamnej prázdnej knihy
bez priameho tlačenia knihy
4. v súčastnosti je trend si knihy skenovať pre študovanie v domácich
podmienkach a následné NAPÁLENIE na digitálne mádium CD alebo
DVD prípadne presun na USBKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár