Terenium foto

Autorský objekt vytvorený na zaznamenanie audiovizuálnej stopy cesty zo starého mesta, centra Banskej Štiavnice do Banskej St a nice, novovybudovaného kultúrneho centra. Zvukový záznam povrchu cesty má autentickú dĺžku a zmeny terénu. Toto prepojenie starého mesta s Banskou St a nicou je prehrávané v rozhlase železničnej stanice počas vernisáže workshopu MedzicentrumKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár