Moguš

Toto video ukazuje príbeh človeka, ktorý si odsedel štvor ročný trest a opisuje, ako to vo väzení beží. Vo videu hovorí o tom, ako vďaka svojmu nadhľadu a schopnosti byť sám sebou sa vedel zaradiť do vyžších miest bez použitia násilia a zastrašovania, čím z toho vychádza fakt, že nie všetci trestanci sú rovnakí a netreba si vytvárať predsudky. Príbeh rozpráva aj o tom, čo predchádzalo pred basou. Taktiež hovorí príbehy iných väzňov.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár