identification/identifikácia

zakon NR SR c. 224/2006 Z. z. upravuje znenie pri vydani identifikacnych preukazov. kazdy obcan si o svoju ,,identitu,, ziada na prislusnom Policajnom zbore. je povinnostou kazdeho obyvatela sa po vyzvani opravnenou osobou touto legitimaciou preukazat.
zakladnu ulohu v atelierovej praci s nazvom identifikacia zohrava identifikacny preukaz, ktory po vyzvani prislusnej osoby ,,virtualne,, nadobudnete. instalacia zobrazuje hmatatelnu identitu, ktora sama o sebe ma minimalne vypovednu hodnotu, no podstatnou je osoba, ktora vas uvedie do sveta autorky - identifikujucej sa. vznika prepojenie medzi autorkou, samotnou instalaciou, tzv. spojovatelom a priamym akterom. komunikacia prebieha pomocou mobilneho telefonu, pricom volajuci ma moznost vyberu.
vystupon je informacia identifikacnej karty.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár