Z inej ruky

V práci sa zaoberám vnímaním „hodnoty umenia“ mojimi kamarátmi, ako aj ich
postoja k môjmu umeniu. Mojím zámerom v tejto práci bolo ich zapojiť do
vytvárania umeleckého diela. Kamarátom som dala každému na týždeň fotoaparát
Praktica, aby mi každý nafotil 10 fotiek na tému „ Čo je pre mňa umenie.“ . Spoločne
s nimi som v tmavej komore film aj fotky vyvolala. Z tejto interakcie vznikla séria
tridsiatich fotiek, z ktorých som následne vybrala fotografie, ktoré som
zakomponovala do novín, kde som ich nalepila páskou. Zároveň som v novinách
vymazala text a nechala len slová, ktoré vo mne ich série fotiek vyvolávali. Takto
vytvorené noviny som dala do rámov,Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár