VIRTUÁLNA IDENTITA

Vo svojej semestrálnej práci sa zaoberám problematikou dnešnej doby. Fotografie vyjadrujú uzatvorenie ľudí vo svete cez technológie. Dielo skúma vzťah ľudí k smartfónom, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou identity mladého človeka. V dnešnej dobe sú smartfóny osobným predmetom, natoľko esenciálnym, že sa stávajú súčasťou personality takmer každého z nás. Smartfón je prostriedkom, ktorý nám umožňuje preniesť sa do reality. Prispôsobili sme sa dynamickému vývoju spoločnosti a digitálneho sveta, v ktorom sú smartfóny osobným predmetom.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár