Eutanázia

Je umelé skrátenie života, pomoc pri umieraní, možnosť uľahčiť umierajúcemu smrť alebo privodiť smrť umierajúcemu, ktorý prežíva utrpenie.O prípustnosti alebo neprípustnosti eutanázie sa v dôsledku existencie možnosti jej ľahkého zneužitia živo diskutuje v etike, medicíne, právnej vede a náboženstve. V niektorých krajinách je eutanázia povolená, no vo väčšine je zakázaná.
Týmto dávam možnosť divákovi rozhodnúť sa čo by v danej situácii urobil. Pozastaviť sa nad tým čo je správne. Vytvoriť pochybnosti o tom či máme naozaj právo ukončiť život človeka ktorý nás prosí o pomoc. Mojou snahou bolo priblížiť divákovi pocit ak by sa pre túto možnosť rozhodol a možnosť vytvoriť si vlastný názor o tejto problematike. Na druhej strane poukazujem na pohrávanie sa so životom a smrťou.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár