.už som sa 40 rokov tak neboškávau

Dielo zachytáva celkom bežnú situáciu, bozkávajúci sa manželský pár, ktorej hlavnými účastníkmi sú moji starí rodičia. Nie celkom bežným sa stáva fakt, že sa bozk odohráva bez prítomnosti zubných protéz. Na jednej strane bozk, ako niečo intímne a sexuálne, na strane druhej, neprítomnosť zubov, ako strata sexuálneho libida a pocit frustrácie.

Na základe tejto symboliky je kladený dôraz tiež na samotný názov diela, ktorý s ním zreteľne komunikuje a prezrádza hlavný motív diela. Rovnako dôležitým momentom je samotný zásah mňa, ako autorky. Jednak ich vnučky, ale aj osoby, ktorá prostredníctvom nabádania narúša intimitu bozku, a zároveň sa stavia do pozície „učiteľky“. Učiteľky, ktorá smeruje dvoch zrelých ľudí žijúcich niekoľko desiatok rokov v manželskom zväzku, ako sa majú bozkávať.

/konzultoval Mgr. art. Peter Janáčik, Ph.D./Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár