.stanice všednosti I

V diele Stanice všednosti pracujem s reálnymi predmetmi, ktoré obyvatelia mojej obce vyložili pred svoj dom v rámci zberu separovaného odpadu. Ten sa uskutočňuje pravidelne, jeden deň, každý mesiac v roku. Pred domami tak často vznikajú ready-made zátišia, ktorým som sa rozhodla dať nový domov.
Počas jedného pracovného dňa som sa vozila na traktore, spolu s ostatnými pracovníkmi obce, a zbierala objekty, ktoré by som mohla integrovať do školského prostredia Akadémie umení. Pri výbere bol kladený dôraz na zdanlivú (ne)možnosť zasadenia rastliniek, ktoré by si následne mohli študenti pestovať a zužitkovať ich napríklad v rámci novovzniknutej platformy Raňajky v Ďatelinke. Zameriavala som sa na predmety dennej spotreby, napríklad elekto spotrebiče či sanitu. Objekty sú upravené minimálne, prispôsobené potrebám rastlín, akými sú reďkovka, šalát, jahody či rôzne bylinky.

V diele sa zameriavam na snahu o vytvorenie mobilných záhrad v školských priestoroch uprostred mesta. Okrem tejto skutočnosti sa snažím búrať zaužívané stereotypy a poukázať na prepájanie ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Deň prieskumu (19.5.) je symbolicky prepojený s dňom separovaného zberu v mojej obci, ktorý paralelne prebiehal na oboch miestach naraz. Predmety sa občanom vrátia späť prostredníctvom pohľadnice, kde bude zdokumentovaná forma nového využitia.

/konzultoval doc. miroslav nicz, akad. maliar/Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár