.sound map of Kraków

//práca vznikla na študijnom pobyte na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakówie

Počas môjho erasmus pobytu som si uvedomila, že každá z mojich prác z tohto obdobia sa viac-menej zameriava na fenomén zvuku, ako hlavného rozpoznávacieho prvku miest, kde sa nachádzam.

Vzhľadom na novo nadobudnuté skúsenosti z oblasti zvuku, vytvárania partitúr a experimentálnych hudobných nástrojov som sa rozhodla urobiť zvukovú mapu mesta Kraków, ktorá pozostáva zo štyroch rôznych partitúr. Tie odzrkadľujú miesta, kde som sa pohybovala najčastejšie a stávajú sa pomyselnou mapou zvukov, ktoré sa na daných miestach odohrávali - v rovnakej intenzite, frekvencii a opakovaní.
Vytvorenie partitúr je spojené s odohraním performatívneho koncertu prostredníctvom "handmade" thereminu, ktorý pracuje na princípe svetlo-citlivého senzora.

/konzultoval Dr hab. Marek Chołoniewski/Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár