.one second performances

//práca vznikla na študijnom pobyte na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakówie

Cvičenie, ktoré bolo súčasťou Ateliéru Performance Art sa po rôznych prednáškach prierezom svetových i poľských dejín performancie od 20. storočia až po súčasnosť, sa zameriava na hlbšie uvažovanie nad fenoménom času, ktorý je v performanciách veľmi dôležitý.

Neskúma však dlhodobejšie procesy, ktoré majú šancu divákovi nechať priestor na premýšľanie, práve naopak. Performer je nútený zaujať diváka v okamžiku jednej sekundy, ktorá by mala zahŕňať najmä moment prekvapenia.

/konzultoval Dr Arti Grabowski/Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár