.intervencia/spring intervention I

Dielo reaguje na nedávno avizovanú výzvu bratislavskej Galérie Gagarinka, ktorá nabáda ľudí, aby sa zapojili do znovuoživenia diela českého umelca Vladimíra Havlíka s názvom „Pokusná květina, 1981“. Do diery v dlažbe vysadil narcis, ako symbol zelene, ktorá z miest postupne mizne. Napriek tomu, že výzva bola mierená viac na mestské priestory, moja intervencia je realizovaná v dedinskom prostredí. Spočíva v tom, že som prostredníctvom všetkých dostupných médií v mojej obci Jasová (kostol, dedinský rozhlas, verejné vývesky) zaangažovala dedinčanov do hromadného sadenia kvetov - sirôtok. Zámerom mojej práce bolo prostredníctvom umenia zaangažovať dedinského človeka do diela, ktoré by mu umožnilo sa aspoň nachvíľu cítiť umelcom vystavujúcim svoju tvorbu v galérii.

Vysadilo sa vyše 80 kvetov darovaných sponzorom a obcou. Vopred boli vytvorené mapky miest, kde sa mali kvety vysádzať.
Plánovaná je ďalej aj obecná vernisáž v málo využívanej budove kultúrneho významu, kde sa ľudia prídu pozrieť na to, čo vytvorili, teda na svoje umelecké dielo. Práca bola až do 24. mája 2015 súčasťou Výstavy kvetov v spomínanej galérii pod kurátorským vedením slovenskej umelkyne Juliany Mrvovej.

Viac info o celom projekte nájdete tu, keď prescrollujete nižšie: http://galeria.gagarinka.sk/aktuality/ alebo na FB page: https://www.facebook.com/pages/Gal%C3%A9ria-Gagarinka/753529731379683?fref=ts, či dokonca v evente: https://www.facebook.com/events/350562898477148/

/konzultoval mgr. art. lukáš matejka/Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár