.hatikva

Dielo Ha´tikva zachytáva mňa, tradičnú kresťanku, ktorá sa snaží vžiť do neľahkej role židovskej ženy. Židovská tematika je spájaná najmä s holokaustom, genocídou či koncentračnými tábormi, ktoré sú bez pochýb nemenej vážne, avšak pre mňa už príliš sprofanované. Môj dlhodobejší záujem vychádza aj zo študijného pobytu v Krakówe, kde je židovská tradícia stále živá. Od čoho sa odráža aj fascinácia životom Židov v dnešnej spoločnosti, ale najmä to, ako vyzerá a čo cíti žena - Židovka.

Málokto vie, aké sú „práva a povinnosti“ ortodoxnej Židovky, v mnohom podobné tým moslimským. Ja ako kresťanka si neviem predstaviť, žeby som po svadbe musela začať nosiť zahalené vlasy. Židovky nosia tichel, ako symbol skromnosti, ale najmä oddanosti svojmu mužovi. Vlasy sú považované za erotický symbol, ktorý ruší muža pri modlitbe. Ak sa povie Žid, predstavím si muža, rabína, pretože Židovku som nikdy nestretla. Vo svojej práci sa s ňou snažím stotožniť, a zároveň „uspokojiť“ svoj zvláštny pocit, že je vo mne niečo „židovské“ aj tým, že si viažem tichel či spievam na protest voči menejcennosti židovských žien izraelskú štátnu hymnu. Dielo je zároveň prvým z plánovanej série, ktorá by mohla vyústiť a slúžiť ako výskum k diplomovej práci.

/konzultoval doc. Miroslav Nicz, akad.mal./Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár