.bride (not)to be

Súbor fotografií sa ironicky dotýka zastaraných konvencií a prežitkov „tradičnej“ slovenskej nevesty. Pojednáva o (ne)zmyselných nárokoch okolia, (ne)naplnených očakávaniach, a zároveň si kladie otázku o (ne)správnosti svojho rozhodnutia.

Šaty použité na fotografiách patria autorkinej tete. Roky tuchli odložené v skrini u starej mamy, čo je v istom zmysle symbolom odkladania manželských povinností po rokoch spoločného žitia. Svadobné šaty ako pozlátko, „záruka“ pevného a fungujúceho vzťahu. Fotografie majú plynulú náväznosť na predošlú tvorbu autorky a reflektujú tak momentálny stav, ktorým žije a analyzuje ho spôsobom jej vlastným.

/konzultoval Mgr. art. Peter Janáčik, ph.D./Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár