.Black Red White

Z dôsledku vlastnej nepohody posledných mesiacov som zachytávala miestami až bolestivý performatívny akt ukladania vlastného tela do polôh kopírujúcich drevený nábytok. Pod vplyvom tlaku okolia som sa zrazu začala cítiť stiesnene a nepohodlne. Nehľadiac na pocity vlastné, pre naplnenie pocitov iných. Vyhrotilo sa to až do takej miery, že moje telo v polovici tohto semestra skolabovalo. V jednom momente sa stalo iba akousi bábkou splývajúcou s okolím, telom bez identity.

Inštalácia so závesmi nabáda diváka, aby manipuloval s krehkou drapériou a odkrýval si postupne jednotlivé časti mojej osoby. Táto práca mala pre mňa zároveň do určitej miery arteterapeutický účinok.

/konzultoval doc. Miroslav Nicz, akad.mal./
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár