.175 - 176 - 177

Dielo je koncipované ako triptych mikropríbehov zo života uprostred dvoch rómskych rodín, ktoré sa medzičasom prisťahovali do susedstva nášho rodinného domu. Spájacím prvkom všetkých troch videí je moja osoba. Istú dobu som na seba brala podobu tichého pozorovateľa, ktorý nahliadal cez objekty, akými sú okenné sieťky, pletivo a predovšetkým záclona, ktorá symbolicky zobrazuje náš dom. Konkrétne v mojom diele však nejde o sledovanie negatív či neprispôsobivých aspektov správania sa danej menšiny, alebo dokonca znepríjemňovanie života dotyčných osôb. Práve naopak. Dielom sa snažím zachytávať drobné nuansy, ktoré naše rodiny spájajú. Mojim cieľom je stierať hranice rasovej neznášanlivosti a poukázať na snahu integrovať sa do nového prostredia. Dôležitým spojivom je tiež názov, ktorý zobrazuje súpisné čísla našich domov.

Tieto čísla sú unikátne priraďované každej budove v rámci obce či katastrálneho územia. Práve unikátnosť každého z nás považujem za kľúč k dobrému spolunažívaniu, kedy dochádza predovšetkým k obohacovaniu kultúr a budovaniu kolektívnej znášanlivosti.

/konzultoval Mgr. art. Peter Janáčik, Ph.D./
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár