READY TO ...

http://www.zivotpo.sk/portal/?c=12&id=12958 Intervencia do diel Andyho Warhola v jeho múzeu v Medzilaborciach, 2. 10. 2008.
WARHOL JE READY TO ...

Komentáre

avatar

Michal Murin: WARHOL JE READY TO ...Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v spolupráci s Warhol Partners Gallery 2. októ- bra sprístupnilo projekt Michal Murin READY TO ..., ktorým autor už tretíkrát realizuje intervenciu do diel Andy- ho Warhola. Michal Murin realizoval v múzeu v Medzilaborciach už dve intervencie do diel Andyho Warhola. V roku 1999 to bol spoločný projekt s estetikom Jozefom Cseresom pod názvom WARHOLES (www.WARHOLES.rgb.sk ) a v roku 2005 projekt Signatúry, kedy názvy diel písal ako svoje podpisy na Warholove diela. Ústredným dielom projektu Signatúry bola inštalácia “písania” Warholovho mena v podobe Murinovho podpisu z čerstvo vysušeného sena. Po týchto intervenciách je READY TO ... (transport) ďalším ko- mentárom a intervenciou do exponátov Andyho Warhola. Michal Murin lepiacou páskou prelepil diela Andyho Warhola, je to provokácia? Je to preškrtnutie diela, je to kritický komentár? Je to zamedzenie výhľadu na dielo? Alebo je to spevnenie skla pri transporte obrazov so sklenenými tabuľami, podobne ako sa stali symbolom
takto prelepené výklady v bombardovanom Belehrade na zamedzenie rezonancie skla? Je tento transport diel
Warhola pripravený na vykročenie na východ a znamená teda aj to, že v porevolučnom chaose prišli na rad aj umelecké hodnoty a umelecké diela si začínajú kupovať aj ľu dia, ktorým donedávna „trčala slama z topánok“? Je transport Warholových diel začiatkom éry nového osvietenstva? Je to akceptovanie hodnôt zá pad nej kultúry, ktorej symbol vytvoril Warhol - rodinne pôvodom od Medzilaboriec? Warhol je pripravený
na bezkonfliktný transport ďalej na východ, ako dôkaz šírenia de mokracie?
Alebo je to len transport Warholových diel do depozitov súkromných zberateľov, ktorým je nutné po problémoch so zatekajúcou strechou diela vrátiť? Ale bo je to jedno aj druhé zároveň. Zatekajúca strecha je symbolom chudoby, a preto všetko, čo má hodnotu, je pripravené na transport tam, kde sa o to vedia lepšie
postarať. Proste Warhol je READY TO ... (Pripravený na...) všetko, keď si spomenieme na čo koľvek, čo sa udialo okolo neho a Medzilaboriec za posledných 20 rokov.
Tohto roku si pripomíname 20. výročie prvého zverejnenia informácií o pôvode rodičov Andyho Warhola v českej a slovenskej tlači s upriamením pozornosti na Mikovú a Medzilaborce. Intervencia Michala Murina kladie veľa otáznikov, vnáša morálne as pekty a apeluje na nás: vážme si, čo máme, lebo keď nebude nič, my ne budeme ničím.

Feb 26 2010, 11:04

Pridať komentár