Tri posledné diela -1985, 2002, 201x

Chcete vedieť, ako sa dá od profesie programátora prejsť na umenie, čo je to sociálna plastika alebo, ako sa z miesta pre bezdomovcov tvorí múzeum?

21.2.2012 o 8.30 Vás Pozývame na Kreatívne ráno so slovenským výtvarným umelcom, tvorcom inštalácií, objektov a performancií, Michalom Murinom. Porozpráva Vám o svojich prácach, aktivitách, inštaláciách a neobvyklom pohľade na umenie.

Michal Murin vchádza do prostredia slovenského umenia ako autodidakt v prvej polovici 80. rokoch, experimentuje s formami a vytvára vlastné štruktúry prezentácie. Jeho tvorba má často konceptuálny charakter, nehovorí statickým „výtvarníckym“ jazykom, ale vyjadruje sa prostredníctvom performancií, akcií, inštalácií s veľkým záujmom o akustický a pohybový prejav, multimédiá a interaktivitu.

Profesionálne vzdelanie absolvoval už ako aktívny člen našej umeleckej scény na FaVU v Brne a na VŠVU v Bratislave (2003, doktorantúra). Nepôsobí iba v oblasti umeleckej tvorby, ale je i publicistom, teoretikom, kurátorom, organizátorom a propagátorom experimentálnech foriem umenia, performancií a nových médií. Významné je jeho pôsobenie na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie ateliér Digitálne médiá a v Košiciach, kde vedia ateliér nových médií na Fakulte umení, Technickej univerzity.

Pred rokom vydal s kolegom Jozefom Cseresom preklady textov štrnástich medzinárodne uznávaných autorov pod názvom "Od analógového k digitálnemu... Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku". Texty sa venujú rôznym prejavom umenia nových médií s ohľadom na ich anitinštitucionálny, aktivistický a za hranice vizuálneho sveta rozšírený charakter.

V poslednej dobe je Murinovou najväčšou intervenciou spolupráca s Milanom Adamčiakom, ktorej posledným výstupom je vydanie výberu z jeho experimentálnej poézie z rokov 1964-1972.

Tri posledné diela - Nadoba na lieh (1986), Múzeum z podpisu (2002), Sociálna intervencia (M.A. Altruismus as Artruismus, 2005 - 201x)Komentáre

avatar

Michal Murin: Video: http://vimeo.com/37797018

Mar 15 2012, 02:09

Pridať komentár