Rusíni - dobre utajený národ v SNP


Intervencia do wiki SNP:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_povstanie

SNP. Nepovinná výstava
Kurátori: Martin Piaček, Radko Mačuha
Spolupráca: Petra Hanáková, Alexandra Kusá
Vernisáž: 6.8.2014 o 18.00 hod.
Adresa: Kunsthalle/Hala umenia Košice, Rumanova 1, 040 01 Košice
Doba trvania výstavy: 6.8. 2014 – 11. 9. 2014
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa, od 12.00 – 19.00
www.k13.sk

Pred rokom 1989 bolo Slovenské národné povstanie, nesporne jedna z kľúčových udalostí našich moderných dejín, kanonickou témou oficiálneho umenia. Malo svoju ikonografiu, svoje súťaže a výročné prehliadky. A hoci v ich rámci vzniklo iste aj mnoho pozoruhodných diel, téma sa rokmi povinného tradovania a straníckeho skresľovania akosi vyprázdnila a po roku 1989 stratila na aktualite. Živé boli odrazu iné témy, artikulované v pozvoľna rozširovanom poli tzv. multimédií.
Prinajmenšom v prvom desaťročí po roku 1989 novú generáciu umelcov domáca história veľmi nezaujímala. Po roku 2000 však cítiť i v našom umení istý regionálny obrat. Naše témy a naše dejiny sú opäť zaujímavé a dokonca i výročia môžu byť impulzom, ktorý má svoju hodnotu. Tento rok si pripomíname 70. výročie protifašistického SNP a naša výstava je nepovinnou ozvenou tohto výročia. Iniciovala ju dvojica umelcov – Martin Piaček a Radko Mačuha, je teda tak trochu (komunitným) „projektom zdola“, na ktorý zareagovalo cez dvadsať výtvarníkov/výtvarníčok niekoľkých generácií.
Je (môže byť?) dnes SNP ako téma vizuálneho umenia aktuálne?, čím rezonuje a ako je možné túto rezonanciu vteliť do médií zdanlivo vzdialených navyknutej tradícii zobrazovania? Slovami kurátorov: Výstava chce ukázať ne-povinné a dobrovoľné vyrovnanie sa autorov s náročnou témou Slovenského národného povstania, na rozdiel od kanonizovaných predpísaných vyjadrení predchádzajúceho režimu, po 20-ročnom období nezáujmu o túto presýtenú tému...
Umelci/umelkyne na ponúknutú tému zareagovali rôzne – niekedy staršou prácou, ktorá v nových súvislostiach získala nový obsah, inokedy novým dielom. Vystavené práce pritom zahŕňajú širokú škálu techník a prístupov, od mäkkej sochy, reliéfu, maľby na stenu, videa, performance, inštalácie objektovej i zvukovej. I väzba k téme je prirodzene (dobro)voľná – skôr ako samopaly, partizáni a „hlavná úloha strany“ tu figurujú abstraktnejšie posolstvá, v závislosti od temperamentu i veku autora raz skôr patetické, inokedy civilnejšie alebo ironické. Tematizuje sa vzdor, sloboda, (de)kolonizácia, situácia jednotlivca v spoločnosti, otázka zabúdania a pripomínania, ale aj SNP ako inštitucionalizovaná téma či istý druh (romantickej?) obraznosti, s ktorou sme vyrastali.
SNP. Nepovinná výstava má dve vrstvy – živú a muzeálnu. Prvá prezentuje aktuálny príspevok živých umelkýň a umelcov k SNP, druhá je kurátorským výberom zo zbierok SNG – z pomerne bohatého materiálu ktorý tu sedimentoval desaťročia výročí vyberá diela neschematické, dnes v podstate klasické. Výstava, iniciovaná umelcami a inštalovaná v trochu popovom priestore bývalej plavárne je vlastne experimentom. Ako napokon každá „nepovinná výstava“.
Zoznam participujúcich autorov:
Adam Novota – Nóra Ružičková – Maja Štefančíková / Ivana Sláviková / Jarmila Mitríková – Dávid Demjanovič / Jaro Kyša / Rado Čerevka / Marek Kvetan / Anetta Mona Chisa – Lucia Tkáčová / Radko Mačuha / Svätopluk Mikyta / Martin Piaček / Matej Gavula / Jaro Žiak / Eva Filová / Milan Tittel / Anton Čierny / Michal Murin / Peter Kalmus / Rudolf Sikora / Jozef Jankovič / Juraj Bartusz

Zoznam autorov zo zbierok SNG:

Miloš Alexander Bazovský / Štefan Bednár / Ladislav Guderna / Ferdinand Hložník / Vincent Hložník / Viliam Chmel / Alojz Klimo / Július Koller / Jozef Kostka / Peter Matejka / Janko Novák / Koloman Sokol
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár